หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

��������������� ��������������� 6 ���������������������

ไขควง คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออก หลักการทำงานโดยจะการส่งทอร์ก (torque) จากการหมุนไปที่ปลาย ทำให้สกรูหมุนตามเกลียวเข้าหรือออกจากวัสดุอื่น
แสดง 1-12 จาก 30 รายการ