หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

กล่อง/กระเป๋าใส่เครื่องมือ

แนะนำ การจัดเก็บเครื่องมือ เพื่อไม่ให้เครื่องมือผสมปนกัน หรือมีเสียงกระแทกกันภายในกล่อง
ควรหากล่องลังกระดาษ พลาสติก หรือขวดน้ำอัดลมตัด ให้มีขนาดพอเหมาะกับเครื่องมือ/กล่อง แบ่งเป็นช่อง
กัน
กระแทกกันเอง และยังสะดวกเวลาหยิบให้งาน
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ