หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

���������������������������_���������������������������������������������������_Solar Power

เป็นชุดประกอบรถพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้หลักเบื้องต้นของการทำงานของระบบโซล่าเซลล์

แสดง 1-12 จาก 20 รายการ