หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โครงงานแบบต่างๆ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โครงงานแบบต่างๆ สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา
คู่มืออธิบายชัดเจน มีทั้งแบบยังไม่ได้ประกอบ และประกอบให้เสร็จแล้ว 
แสดง 1-12 จาก 16 รายการ