หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

��������������������������������� SpaceRail

รางลูกเหล็ก แบบต่างๆ สามารถต่อประกอบเชื่อมกัน ระหว่างชุดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
แสดง 1-12 จาก 16 รายการ