หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

��������� ������������������������������ ��������� ���������������

คีม แบบต่างๆ ทั้งการตัดพลาสติก ลวดทองเหลือง ทองแดง สายไฟ
แสดง 1-12 จาก 22 รายการ