logo
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นชุดที่ทางทามิย่าจากประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนามาและส่งออกไปทั่วโลกเพื่อให้สามารถศึกษาและพัฒนาการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งจะสอนถึงระบบต้นกำลัง หลักการทดเฟือง และระบบกลไกการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น ด้วยตัวเอง เหมาะกับ ผู้ที่สนใจในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น สถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการสอน หรือตั้งเป็นชมรมสำหรับเด็กทีสนใจในการทำหุ่นยนต์ หรือแม้แต่ผู้ปกครองก็สามารถนำไปให้บุตรหลาน ได้คิดประกอบเพื่อเป็นการพัฒนาสมอง ได้เรียนรู้ระบบการทำหุ่น และยังฝึกสมาธิไปในตัวได้อีกด้วย ซึ่งชุดประกอบหุ่นเหล่านี้สามารถรองรับการพัฒนาระบบกลไก เป็นกลไกที่คิดขึ้นเองได้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะและการพัฒนาความคิด ซึ่งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศจากทางยุโรป ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มาก

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นยังขาดเครื่องมือที่จะพัฒนาความคิด เรายังคงต้องรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา แทนที่เราจะคิดขึ้นเอง ซึ่งเราจะต้องส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดยเริ่มจากขั้นต้นซึ่งชุดประกอบหุ่นยนต์เหล่านี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวเริ่มหรือจุดประกายความคิดของเยาวชนของเรา ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศทั่วโลกแล้ว

ID LINE : kiatichai7321
Fanpage : @thaiedurobot
Email : surainlondon@yahoo.com    หรือโทร ติดต่อ  084-736-7272
 
สินค้า TAMIYA ของแท้  ไม่ใช่ของเลียนแบบ 

ปลอดภัยไม่มีการโกง ดูได้จากวันที่จัดตั้ง website ตั้งแต่ ปี 2549

เพิ่มทักษะในการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบทำโครงงานต่างๆ