หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

ชุดประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น

เป็นชุดประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจในการทำหุ่นยนต์

แต่ยังไม่ทราบหลักกลไกเบื้องต้นที่จะสามารถทำให้หุ่นทำงานได้

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ